Ngày đăng 16/02/2010 | 02:26 PM

Thể lệ gửi và đăng bài báo khoa học trên Tạp chí xây dựng và đô thị

Lượt xem: 444  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Thể lệ gửi và đăng bài báo khoa học trên Tạp chí xây dựng và đô thị

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ - AMC

TẠP CHÍ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

 


THỂ LỆ GỬI VÀ ĐĂNG BÀI BÁO KHOA HỌC

TRÊN TẠP CHÍ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

Tạp chí Xây dựng và Đô thị là Tạp chí chuyên sâu về khoa học quản lý ngành Xây dựng, được Bộ Thông tin và truyền thông cho phép xuất bản, phát hành rộng rãi trên phạm vi cả nước. Giấy phép hoạt động báo in số 143/GP-BTTTT. Trên cơ sở thẩm định nội dung Tạp chí, tháng 11/2009, Tạp chí đã được Bộ Khoa học công nghệ cấp chỉ số ISSN 1859-3119 - mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ. Theo đó, Tạp chí Xây dựng và Đô thị tuyên truyền, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng và quản lý đô thị, thông tin về các đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn, các chương trình đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng, bám sát những hoạt động của ngành Xây dựng trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, phản ánh các vấn đề về xây dựng và đô thị hôm nay. Tạp chí giới thiệu, trao đổi những công trình và kết quả nghiên cứu có hàm lượng khoa học và giá trị thực tiễn cao của các nhà khoa học, các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học…; các vấn đề khoa học, công nghệ; những phát minh, sáng chế, kết quả, thành tích, điển hình tiên tiến trong hoạt động nghiên cứu, quản lý, đào tạo và sản xuất kinh doanh ở trong và ngoài nước, là cầu nối các cán bộ trong và ngoài ngành cùng chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy, học tập và ứng dụng thực tế.

Tạp chí Xây dựng và Đô thị những năm qua đã thu hút sự tham gia của đông tác giả là các nhà khoa học, các chuyên gia quản lý của ngành Xây dựng. Tạp chí Xây dựng và Đô thị nhận các bài báo có nội dung liên quan đến lĩnh về khoa học quản lý như: Quản lý đô thị, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhà ở và thị trường bất động sản, quản lý hoạt động xây dựng, kinh tế xây dựng, phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng…

Tạp chí Xây dựng và Đô thị xin gửi tới các tác giả thể lệ bài báo gửi đăng như sau:

1. Bài gửi Tạp chí phải là công trình nghiên cứu của tác giả, chưa đăng và chưa gửi đăng ở bất kỳ tạp chí nào khác.

2. Bài gửi bằng tiếng Việt, được đánh máy vi tính (phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14)

3. Các hình vẽ phải rõ ràng, chuẩn xác. Nếu bài có ảnh thì phải gửi kèm ảnh gốc, file pdf có độ phân giải tối thiểu 200dpi. Hình vẽ và ảnh phải được chú thích đầy đủ.

4. Các công thức và thông số có liên quan phải được chế bản bằng phần mềm Mathtype.

5. Tài liệu tham khảo, trích dẫn phải có đủ thông tin theo trình tự sau: Họ tên tác giả (hoặc chủ biên), tên sách (tên bài báo/tạp chí, tên báo cáo khoa học), nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, trang trích dẫn.

6. Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị, nơi làm việc, số điện thoại, e-mail của tác giả.

7. Bài viết phải có tên bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Mỗi bài cần kèm theo phần tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh (tối đa 120 từ) cung cấp những nội dung chính của bài viết.

8. Cấu trúc bài báo gồm các phần: dẫn nhập, nội dung khoa học và kết luận (viết thành mục riêng). Bài báo phải đưa ra được các kết quả nghiên cứu mới hoặc các ứng dụng mới hay phải nêu lên được hiện trạng, những hướng phát triển cơ bản của vấn đề được đề cập, khả năng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng tại Việt Nam. Bài báo có độ dài 1500 đến 3000 từ.

9. Với bài thông tin khoa học; tin ngắn: là bài dịch tổng thuật, tổng quan về các vấn đề khoa học công nghê xây dựng kiến trúc có tính thời sự.

10. Sau khi nhận các bài viết gửi đăng theo đúng với thể thức của tạp chí Xây dựng và Đô thị, Hội đồng biên tập sẽ gửi bài viết cho các phản biện.

Những bài viết được chấp nhận đăng, các tác giả sẽ nhận được thư phản hồi của Hội đồng biên tập với thời gian sửa chữa được yêu cầu tùy theo chất lượng của bài viết. Bản sửa chữa lần cuối của tác giả sẽ được coi là bản gốc. Sau khi xuất bản và phát hành, mỗi tác giả sẽ nhận được một cuốn Tạp chí miễn phí. Bài gửi về qua Tòa soạn hoặc email sau:

Tòa soạn Tạp chí Xây dựng và Đô thị
Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Km 10, Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: 024.33120207; 0904.177.678 Nguyên Hương (Phó Tổng BT)

 Email: xddt@amc.edu.vn


Tạp chí xây dựng và đô thị
Lượt xem: 444  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...