Ngày đăng 16/02/2010 | 03:18 PM

Tôn chỉ, Mục đích, Kỳ xuất bản Tạp chí

Lượt xem: 144  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Tôn chỉ, Mục đích, Kỳ xuất bản Tạp chí

TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH, KỲ XUẤT BẢN TẠP CHÍ

 

    - Tuyên truyền, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý xây dựng và đô thị;

    - Thông tin về các đề tài khoa học đã được nghiên cứu và ứng dụng trong xây dựng và đô thị; các bài viết về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng;

    - Diễn đàn để các cán bộ và học viên của Học viện trao đổi kinh ngiệm trong xây dựng và đô thị.

   Kỳ xuất bản Tạp chí: 02 tháng/01 kỳ

Tạp chí xây dựng và đô thị
Lượt xem: 144  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...