Ngày đăng 16/02/2010 | 03:25 PM

Ban biên tập

Lượt xem: 135  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ban biên tập

 

BAN BIÊN TẬP

 

TT

Họ tên

Học hàm, học vị

Vị trí trong HĐBT

Năm tháng tham gia HĐBT

Chuyên ngành

Cơ quan công tác

Quốc tịch

E-mail

1

Trần Hữu Hà

TS

Chủ tịch HĐ

02/3/2015

Kỹ thuật

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Việt Nam

tranhuuha.amc@gmail.com

2

Vũ Ngọc Anh

PGS.TS

Ủy viên

02/3/2015

 

Vụ Khoa học công nghệ - BXD

Việt Nam

 

3

Phạm Minh Hà

PGS.TS

Ủy viên

02/3/2015

Kết cấu thép

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Việt Nam

phamha.cgd@gmail.com

4

Nguyễn Tố Lăng

GS.TS

Ủy viên

8/10/2009

Quy hoạch

Đại học Kiến trúc

Việt Nam

tolang.hau@gmail.com

5

Vũ Thị Vinh

PGS.TS

Ủy viên

8/10/2009

Quy hoạch

Hiệp hội các đô thị Việt Nam

Việt Nam

vuthivinhacvn@gmail.com

6

Nguyễn Võ Thông

PGS.TS

Ủy viên

02/3/2015

Kết cấu

Viện Khoa học công nghệ Xây dựng - BXD

Việt Nam

thongnguyenvo@gmail.com

7

Nguyễn Anh Dũng

TS

Ủy viên

8/10/2009

Kỹ thuật

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Việt Nam

nadungamc@gmail.com

8

Phạm Văn Bộ

TS

Ủy viên

8/10/2009

Kinh tế

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Việt Nam

phamvanbo@hotmail.com

9

Lưu Đức Minh

TS

Ủy viên

05/9/2019

Quy hoạch

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Việt Nam

luuducminhjp@gmail.com

10

Nguyễn Vũ Phương

PGS.TS

Ủy viên

14/12/2022

Kiến trúc

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Việt Nam

phuongnv14271@gmail.com

11

Dương Thành Phố

Ths

Ủy viên

 

Xây dựng

Thanh tra xây dựng - BXD

Việt Nam

Duongpho.gov@gmail.com

12

Nguyễn Thị Thanh Hương

Ths

Ủy viên thư ký

8/10/2009

Văn hóa

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Việt Nam

huonghvcbxd@gmail.com

 

Tạp chí xây dựng và đô thị
Lượt xem: 135  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...