Ngày đăng 17/08/2023 | 02:37 PM

Ngành Xây dựng - Tích cực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm

Lượt xem: 574  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ngành Xây dựng - Tích cực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm

 

 

NGÀNH XÂY DỰNG –  TÍCH CỰC HOÀN THÀNH CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

 

Kim Liên

 

 

Những năm gần đây, sự thay đổi lớn trong chuyển dịch cung cầu đã tạo ra nhiều thách thức lớn cho ngành Xây dựng. Nỗ lực vượt qua khó khăn, ngành Xây dựng đã tích cực thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng đầu năm 2023.

Thực hiện một số chỉ tiêu, kế hoạch chủ yếu của Ngành cơ bản tăng so với cùng kỳ

Ước kết quả thực hiện một số chỉ tiêu của ngành Xây dựng 06 tháng đầu năm 2023 (so với năm 2022) như sau:

-   Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc ước đạt trên 41.7% (tăng 0,7 % so với cùng kỳ năm 2022).

-   Tỷ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung: 95,1% (tăng 2% so với cùng kỳ năm 2022).

-   Tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch giảm còn: 16,3% (giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2022).

-   Tỷ lệ tổng lượng nước thải được thu gom: 16,3% (tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2022).

-    Ước tính sản lượng sản xuất và tiêu thụ một số vật liệu xây dựng chủ yếu 6 tháng đầu năm 2023 và so với cùng kỳ về cơ bản giảm (ví dụ Xi măng: Sản lượng sản xuất dự kiến đạt 39 triệu tấn, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2022, tiêu thụ đạt 43 triệu tấn, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, xi măng tiêu thụ nội địa đạt 29 triệu tấn, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2022; xuất khẩu sản phẩm xi măng và clinker đạt 14 triệu tấn, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2022, giá trị xuất khẩu ước đạt 0,7 tỷ USD; Gạch ốp lát: Sản lượng sản xuất dự kiến đạt khoảng 191 triệu m2, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2022. Sản lượng tiêu thụ khoảng 193 triệu m2 giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2022).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các địa phương nghiên cứu, bố trí ngân sách khuyến khích, ưu đãi kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn

Quyết liệt trong công tác xây dựng pháp luật

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ đã trình và được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 Nghị quyết, 01 Chỉ thị; 04 Quyết định; ban hành theo thẩm quyền 03 Thông tư.

- Đã trình, đã và đang tiếp tục hoàn thiện để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành: (i) Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; (ii) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, ngập lụt theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; (iii) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025; (iv) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025; (v) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình.

- Khẩn trương soạn thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; thực hiện các thủ tục theo quy định để xây dựng Dự án Luật về Quản lý phát triển đô thị, Luật về Cấp, thoát nước để trình Chính phủ thông qua chính sách trước ngày 01/11/2023.

            Công tác quản lý Quy hoạch - Kiến trúc: Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 10 đồ án quy hoạch và 07 nhiệm vụ quy hoạch; tiếp tục triển khai thẩm định 04 Đồ án quy hoạch xây dựng và 07 Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; có ý kiến đối với 43 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh.

Công tác quản lý phát triển đô thị: Từ đầu năm 2023 đến nay đã có 22 đô thị được công nhận loại đô thị gồm 02 đô thị loại II, 20 đô thị loại V (10 thị trấn và 10 xã); 14 đô thị được thành lập mới (03 thị xã, 11 thị trấn), 01 thị trấn điều chỉnh mở rộng, 02 đô thị thành lập thêm phường; Đã hướng dẫn, lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị cho 04 đô thị.

Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị: Tiếp tục triển khai nghiên cứu, đề xuất sửa đổi nghiên cứu đề xuất xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 64/2010/NĐ-CP về quản lý cây xanh đô thị, Định hướng phát triển không gian xây dựng ngầm đô thị và Đề án xây dựng Cổng thông tin giám sát trực tuyến về chỉ số cấp nước và chất lượng nước sạch của các hệ thống cấp nước; Thực hiện tổ chức Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Đến nay trên địa bàn cả nước đã hoàn thành 307 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị

            Công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản

Công tác phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân: Đến nay, trên địa bàn cả nước, đã hoàn thành 307 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng 157.100 căn, với tổng diện tích hơn 7.950.000 m2. Đang tiếp tục triển khai 418 dự án (bao gồm các dự án đang xây dựng và dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư), với quy mô xây dựng khoảng 432.400 căn, với tổng diện tích khoảng 22.565.000 m2.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ: Tính từ đầu năm 2022 đến nay, tổng số lượng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp đã khởi công là 20 dự án với tổng số khoảng 37.791 căn, cụ thể: Nhà ở xã hội: 17 dự án quy mô 34.431 căn; Nhà ở công nhân: 03 dự án quy mô 3.360.

Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”: Ngày 03/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tại Quyết định số 338/QĐ-TTg. Bộ Xây dựng đã và đang tích cực phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các Bộ, ngành, địa phương để triển khai thực hiện Đề án.

Triển khai Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ: Bộ Xây dựng đã có văn bản hướng dẫn đối tượng, điều kiện của khách hàng và Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng thông qua 04 Ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước.

Tiếp tục thực hiện công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý I, Quý II/2023; Triển khai thực hiện nhiệm vụ của Thường trực Tổ công tác (thành lập theo Quyết định 1435/QĐ-TTg ngày 17/11/2022).

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khẳng định: Bộ Xây dựng luôn chủ động cung cấp thông tin về các lĩnh vực hoạt động của Ngành

 

            Công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Tổng số hồ sơ tiếp nhận thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở là 295 dự án, đã xử lý là 225 dự án; Đã cấp 495 chứng chỉ năng lực cho tổ chức hạng I và cấp 1.160 chứng chỉ hành nghề cho cá nhân hạng I; Cấp 22 giấy phép cho nhà thầu nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Tiếp nhận thẩm định 84 hồ sơ dự án (trong đó 44 hồ sơ thẩm định tổng mức đầu tư, 40 hồ sơ thẩm định dự toán xây dựng công trình); đã ban hành thông báo kết quả thẩm định 44 dự án (trong đó có 26 thông báo kết quả thẩm định tổng mức đầu tư, 18 thông báo kết quả thẩm định dự toán xây dựng công trình) các dự án còn lại đang thực hiện thẩm định đúng tiến độ.

Quản lý vật liệu xây dựng gắn với giải pháp phát triển ổn định bền vững

 Tập trung hoàn thiện “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn thiện các chính sách liên quan đến lĩnh vực vật liệu xây dựng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng gắn với giải pháp phát triển ổn định bền vững, sử dụng vật liệu thay thế, vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường; vật liệu cho khu vực biển đảo.

Công tác hợp tác, hội nhập kinh tế quốc tế: Tiếp tục chuẩn bị cho hoạt động của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Cuba, Việt Nam-An-giê-ri.

Công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thực hiện triển khai các đoàn thanh tra theo kế hoạch, thanh tra chuyên đề; Ban hành 17 kết luận thanh tra trong đó đã nêu ra một số vi phạm, thiếu sót và yêu cầu chấn chỉnh khắc phục, kiểm điểm trách nhiệm và xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan.  

Thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước: Tổng số vốn đầu tư công được giao cho Bộ Xây dựng trong năm 2023 là 767,45 tỷ đồng. Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo là: 41,16 tỷ đồng/477,51 tỷ đồng; đạt 8,6% kế hoạch vốn Bộ đã giao (trong đó, giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 là 33,16 tỷ đồng/286 tỷ đồng, đạt 11,6% kế hoạch).

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Hoàn tất thủ tục và chuyển bàn giao nguyên trạng Bệnh viện Xây dựng trực thuộc Bộ về trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng. Tích cực thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các Nghị quyết và Công điện, đặc biệt là Công điện số 220/CĐ-TTg ngày 05/4/2023 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Tích cực đề xuất hoàn thiện các chính sách liên quan đến lĩnh vực vật liệu xây dựng gắn với giải pháp phát triển ổn định bền vững

 

                6 tháng cuối năm 2023, Bộ Xây dựng đặt nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo chương trình, kế hoạch được giao, trọng tâm là Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6. Đồng thời, khẩn trương xây dựng Luật Quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn để trình Quốc hội kỳ họp thứ 7 năm 2024.

(Theo Báo cáo số 117/BC-BXD ngày 09/6/2023 về Công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2023 và đề xuất phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Bộ Xây dựng)

 

Tạp chí xây dựng và đô thị
Lượt xem: 574  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...