Ngày đăng 14/09/2023 | 02:30 PM

Kết nối công nghệ đô thị thông minh Việt Nam - Hàn Quốc

Lượt xem: 123  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Kết nối công nghệ đô thị thông minh Việt Nam - Hàn Quốc

KẾT NỐI CÔNG NGHỆ ĐÔ THỊ THÔNG MINH

VIỆT NAM - HÀN QUỐC

 

Ngày 13/9/2023 tại Khách sạn Grand Plaza, Hà Nội, Việt Nam, Hội nghị kết nối công nghệ phát triển Đô thị và Hạ tầng thông minh (2023 VKC Technical Network Meeting) được tổ chức với sự có mặt của các cơ quan trực thuộc  Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, Bộ Xây dựng Việt Nam, các tổ chức, hiệp hội, Sở Xây dựng địa phương và các doanh nghiệp vừa và nhỏ sở hữu công nghệ đô thị thông minh, các doanh nghiệp có công nghệ trong lĩnh vực hạ tầng như công nghệ R&D, công nghệ xây dựng/giao thông/kho vận mới, các công nghệ tiên tiến.

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, nhiều nước trên thế giới đã thành công khi xây dựng mô hình đô thị thông minh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện chất lượng phục vụ của chính quyền thành phố, giảm tiêu thụ năng lượng, tăng cường quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Ở Việt Nam, phát triển đô thị thông minh chính là một trong những động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có thu nhập cao vào năm 2045. Đề án “Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030” (Đề án 950) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 nhằm thúc đẩy phát triển các đô thị thông minh ở Việt Nam.

Ông Park Jin Hong – tham tán về xây dựng và giao thông, ĐSQ Hàn Quốc

 phát biểu khai mạc hội nghị

Ngày 12/5/2022, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký quyết định số 38/QĐ-BXD phê duyệt văn kiện hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc thực hiện Dự án “Thành lập Trung tâm hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng”(gọi tắt là Dự án VKC).

Dự án VKC nhằm mục đích thành lập một trung tâm chuyên nghiệp thúc đẩy nghiên cứu và đào tạo về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng tiên tiến để đóng góp vào sự phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc nói chung, giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc (MOLIT) nói riêng. 

Tiến sĩ Trần Hữu Hà – Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị khẳng định: Đảng và Chính phủ Việt Nam đã có nhiều chủ trương quan trọng trong việc phát triển

 đô thị thông minh

Hội nghị kết nối công nghệ phát triển Đô thị và Hạ tầng thông minh là một hoạt động quan trọng của Dự án VKC, nhằm triển khai nội dung Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc về phát triển đô thị và công nghệ xây dựng đã ký tháng 3/2018 cũng như Thỏa thuận hợp tác đã ký vào tháng 9/2021 giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc về nội dung triển khai Dự án VKC. Hội nghị được tổ chức nhằm xây dựng quan hệ hợp tác, trao đổi lâu dài giữa cơ quan chính phủ và doanh nghiệp hai nước; Trình bày về tình hình xây dựng đô thị thông minh của Hàn Quốc và Việt Nam, các công nghệ đã được áp dụng thành công ở Hàn Quốc. Tổ chức các buổi trao đổi công nghệ giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc và các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam phù hợp.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. KTS Lưu Đức Minh- Phó Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Giám đốc Dự án VKC khẳng định: Trong hoạt động Hội nghị kết nối năm nay, với sự tham gia của 36 Doanh nghiệp Hàn Quốc và sự quan tâm, tham gia của các Doanh nghiệp Việt Nam.

TS. KTS. Lưu Đức Minh - Phó Giám đốc Học viện AMC, Giám đốc Dự án VKC nhấn mạnh: “Dự án sẽ góp phần quan trọng, hỗ trợ những nghiên cứu để từng bước hoàn thiện

 cơ chế chính sách về phát triển đô thị thông minh

Hội nghị kết nối công nghệ phát triển Đô thị và Hạ tầng thông minh hôm nay là chương trình giao lưu có tính thực tiễn với các chủ đề về tình hình phát triển đô thị thông minh ở Hàn Quốc và Việt Nam, các công nghệ đô thị thông minh đã được áp dụng thành công ở Hàn Quốc. Hội nghị kết nối này nhằm xây dựng mạng lưới, khai thác những cơ hội hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp của hai nước thông qua sự giao lưu, kết nối về công nghệ trong các lĩnh vực trọng tâm của đô thị thông minh và công nghệ xây dựng;  tạo môi trường để các cơ quan, doanh nghiệp hai nước có thể duy trì sự giao lưu, trao đổi lâu dài vì mục tiêu hợp tác để cùng phát triển. Tôi tin tưởng rằng, với kinh nghiệm quản lý và phát triển đô thị, đặc biệt là kinh nghiệm phát triển đô thị thông minh của Hàn Quốc và với tinh thần hợp tác chặt chẽ giữa các bên, Dự án VKC cũng như Hội nghị kết nối công nghệ sẽ được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện các chiến lược quốc gia phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam.

Dự án VKC sẽ hỗ trợ cho Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Đề án 950 thông qua hoạt động thí điểm lập quy hoạch tổng thể đô thị thông minh, hoạt động xây dựng Hướng dẫn về đô thị thông minh tại Việt Nam, thành lập Trung tâm VKC và các hoạt động tăng cường năng lực đào tạo, trao đổi công nghệ về đô thị thông minh. Về phía Việt Nam, Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ triển khai Dự án cho Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC), Cục Phát triển đô thị, Vụ Quy hoạch kiến trúc và các đơn vị liên quan.

TS. Trần Ngọc Linh – Cục Phát triển đô thị Bộ Xây dựng trao đổi tại Hội nghị về Định hướng phát triển đô thị thông minh bền vững và thực tiễn tại Việt Nam

 Phía Hàn quốc, đơn vị chịu trách nhiệm chính là Viện Kỹ thuật công trình và Công nghệ Xây dựng Hàn Quốc (KICT), Viện Nghiên cứu định cư con người Hàn Quốc (KRIHS), Tập đoàn đất đai và nhà ở Hàn Quốc (LH), Cơ quan công nghệ hạ tầng tiên tiến Hàn quốc (KAIA).

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) được Bộ Xây dựng giao là Chủ dự án có trách nhiệm phối hợp với Nhà tài trợ nước ngoài giám sát tiến độ và chất lượng của Dự án, là đơn vị điều phối Dự án, trực tiếp thực hiện, khai thác và sử dụng kết quả đầu ra các Hợp phần 3 và 4 về Thành lập Trung tâm VKC (Trung tâm Hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về Đô thị thông minh và Công nghệ xây dựng) và Tăng cường năng lực đào tạo, trao đổi công nghệ và hợp tác đào tạo công nghệ về đô thị thông minh.

Dự án “Thành lập trung tâm hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng” sẽ góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ hoàn thiện thể chế, pháp luật về phát triển đô thị thông minh đồng thời nâng cao năng lực của các cơ quan hoạch định chính sách, các cấp quản lý tại các địa phương. 

Tạp chí Xây dựng và đô thị
Lượt xem: 123  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...