Ngày đăng 21/09/2023 | 02:51 PM

Gần 200 cán bộ tỉnh Tiền Giang được bồi dưỡng về phát triển đô thị thông minh bền vững

Lượt xem: 142  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Gần 200 cán bộ tỉnh Tiền Giang được bồi dưỡng về phát triển đô thị thông minh bền vững

GẦN 200 CÁN BỘ TỈNH TIỀN GIANG ĐƯỢC BỒI DƯỠNG VỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH BỀN VỮNG

Ngày 21/9/2023 tại tỉnh Tiền Giang, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang tổ chức Chương trình Bồi dưỡng về phát triển đô thị thông minh bền vững thuộc Dự án Thành lập Trung tâm Hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về Đô thị thông minh và Công nghệ xây dựng với thành phần tham gia là gần 200 cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các Sở ngành, thành phố, huyện, xã phường trực thuộc tỉnh Tiền Giang.

Ngày 12/5/2022, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký quyết định số 38/QĐ-BXD phê duyệt văn kiện hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc thực hiện Dự án “Thành lập Trung tâm hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng”(gọi tắt là Dự án VKC). Dự án VKC nhằm mục đích thành lập một trung tâm chuyên nghiệp thúc đẩy nghiên cứu và đào tạo về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng tiên tiến để đóng góp vào sự phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam. Dự án sẽ hỗ trợ cho Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Đề án 950 “Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 nhằm thúc đẩy phát triển các đô thị thông minh ở Việt Nam thông qua hoạt động thí điểm lập quy hoạch tổng thể đô thị thông minh, hoạt động xây dựng Hướng dẫn về đô thị thông minh tại Việt Nam, thành lập Trung tâm VKC và các hoạt động tăng cường năng lực đào tạo, trao đổi công nghệ về đô thị thông minh.

Ông Hà Thiện Ý - Giám đốc Sở XD Tiền Giang phát biểu tại khóa học

        Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) được Bộ Xây dựng giao là Chủ dự án có trách nhiệm phối hợp với Nhà tài trợ nước ngoài giám sát tiến độ và chất lượng của Dự án, là đơn vị điều phối Dự án, trực tiếp thực hiện, khai thác và sử dụng kết quả đầu ra các Hợp phần 3 và 4 về Thành lập Trung tâm VKC (Trung tâm Hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về Đô thị thông minh và Công nghệ xây dựng) và Tăng cường năng lực đào tạo, trao đổi công nghệ và hợp tác đào tạo công nghệ về đô thị thông minh.

TS.KTS Lưu Đức Minh - Phó Giám đốc Học viện AMC giảng dạy tại khóa học

      Chương trình Chương trình Bồi dưỡng về phát triển đô thị thông minh bền vững tại Tiền Giang gồm các nội dung cụ thể như:

- Gii thiu h thng văn bn pháp lut, chính sách, th chế.

- Tng quan, cách tiếp cn đô th thông minh

- Ni hàm Đề án phát trin đô th thông minh.

 - Cơ s d liu đô th liên thông trên nn GIS và chuyn đi s các lĩnh vc.

- D án chuyn đi s, xây dng h thng qun lý quy hoch và phát trin đô th ngành xây dng cp Tnh.

- Ngun lc phát trin đô th thông minh.

- H tng, dch v tin ích đô th thông minh

Phát biểu chỉ đạo khóa học, ông Hà Thiện Ý – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang khẳng định: Khóa Bồi dưỡng tổng quan về đô thị thông minh có ý nghĩa quan trọng nhằm phục vụ kịp thời đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng, các Sở, ngành liên quan, các huyện, thị, thành phố trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Nội dung chương trình rất thiết thực bao gồm cả lý thuyết, thảo luận trao đổi các tình huống vướng mắc tại địa phương.

Học viên tham gia khóa đào tạo

        Khóa đào tạo trực thuộc Dự án “Thành lập trung tâm hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng” sẽ góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ hoàn thiện thể chế, pháp luật về phát triển đô thị thông minh đồng thời nâng cao năng lực của các cơ quan hoạch định chính sách, các cấp quản lý tại địa phương.  

 

Tạp chí xây dựng và đô thị
Lượt xem: 142  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...