Ngày đăng 02/11/2023 | 08:40 AM

Đào tạo về phát triển đô thị thông minh bền vững tại Cao Bằng

Lượt xem: 96  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Đào tạo về phát triển đô thị thông minh bền vững tại Cao Bằng

ĐÀO TẠO VỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH BỀN VỮNG TẠI CAO BẰNG

 

Việt Nam là một trong những quốc gia đang quan tâm xây dựng đô thị thông minh. Với định hướng đón đầu các xu hướng của thế giới, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã chủ động trong việc xây dựng những định hướng phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa đất nước, cải cách hành chính tiến đến xây dựng Chính phủ điện tử, phát triển công nghiệp 4.0 và xây dựng các ĐTTM tại Việt Nam. Ở Việt Nam, phát triển đô thị thông minh chính là một trong những động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có thu nhập cao vào năm 2045. Đề án “Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030” (Đề án 950) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 nhằm thúc đẩy phát triển các đô thị thông minh ở Việt Nam.

Ngày 12/5/2022, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký quyết định số 38/QĐ-BXD phê duyệt văn kiện hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc thực hiện Dự án “Thành lập Trung tâm hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng”

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và năng lực của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC), Học viện đã được Bộ Xây dựng giao làm Chủ dự án VKC tại Quyết định số 387/QĐ-BXD ngày 12/5/2022. Dự án bao gồm 04 hợp phần, trong đó có hợp phần “Tăng cường năng lực đào tạo, trao đổi công nghệ và triển lãm công nghệ về đô thị thông minh”.

Sáng ngày 2/11/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dưng và đô thị (AMC) đã phối hợp với Sở Xây dựng Cao Bằng tổ chức lớp bồi dưỡng Tổng quan về phát triển đô thị thông minh bền vững trong khuôn khổ Dự án “Thành lập Trung tâm hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng” tại tỉnh Cao Bằng cho gần 100 học viên là lãnh đạo, cán bộ công tác tại các Sở, ngành, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Cao bằng. Tới tham dự khai giảng khóa học có ông Đoàn Quốc Chính - Giám đốc Sở Xây dựng Cao bằng, Ông Lưu Đức Minh – Phó Giám đốc Học viện AMC cùng đông đủ học viên tham gia khóa học.

Phát biểu tại khóa tập huấn, ông Đoàn Quốc Chính - Giám đốc Sở Xây dựng Cao bằng cho rằng Phát triển đô thị thông minh là mục tiêu quan trọng mà tỉnh Cao bằng đang hướng đến. Phát triển đô thị thông minh chính là một trong những động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có thu nhập cao vào năm 2045. Đồng thời ông cũng đề cao vai trò của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị khi lựa chọn Cao bằng là địa phương để triển khai bồi dưỡng các nội dung của Đề án VKC về Đô thị thông minh. Với những nội dung được cập nhật nhằm tăng cường đào tạo, trao đổi công nghệ và hợp tác đào tạo về công nghệ đô thị thông minh của Đề án VKC càng có ý nghĩa hơn khi tỉnh Cao bằng là một trong những tỉnh đang thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, hướng đến xây dựng đô thị thông minh.

Khóa bồi dưỡng Tổng quan về đô thị thông minh có ý nghĩa quan trọng nhằm phục vụ kịp thời đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng, các Sở, ngành liên quan, các huyện, thị, thành phố trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Nội dung chương trình rất thiết thực bao gồm cả lý thuyết, thảo luận trao đổi các tình huống vướng mắc tại địa phương. Do vậy, để khóa bồi dưỡng đạt hiệu quả cao, ông Chính đề nghị các đồng chí học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự khóa học đầy đủ nhằm tiếp nhận các kiến thức mà giảng viên đã truyền đạt để vận dụng giải quyết hiệu quả nhiệm vụ được giao tại địa phương, đơn vị, mạnh dạn trao đổi, thảo luận những vướng mắc, hạn chế, bất cập trong hoạt động thực tiễn trên địa bàn để cùng giảng viên làm sáng tỏ, đưa ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn tại địa phương và công việc hàng ngày.

        Trong thời gian 03 ngày từ 2/11/2023 đến 4/11/2023, các giảng viên đến từ Học viện AMC sẽ truyền đạt những vấn đề liên quan đến đô thị thông minh. Cụ thể gồm những nội dung sau:

- Giới thiệu hệ thống văn bản pháp luật, chính sách, thể chế.

- Tổng quan, cách tiếp cận đô thị thông minh

- Nội hàm Đề án phát triển đô thị thông minh.

- Cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS

- Dịch vụ tiện ích đô thị thông minh.

- Chuyển đổi số các lĩnh vực ngành Xây dựng.

- Hệ thống thông tin quản lý công trình và các hệ thống giải pháp khác có liên quan (BIM, BMS,…)

- Hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh

- Quản lý nhà nước ngành Xây dựng trong quy hoạch, phê duyệt Dự án, cấp phép xây dựng, chỉ tiêu phát triển đô thị theo định hướng phát triển đô thị thông minh

- Dự án chuyển đổi số, xây dựng hệ thống quản lý quy hoạch và phát triển đô thị ngành xây dựng cấp Tỉnh.

đơn vị điều phối Dự án, trực tiếp thực hiện, khai thác và sử dụng kết quả đầu ra các Hợp phần 3 và 4 về Thành lập Trung tâm VKC (Trung tâm Hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về Đô thị thông minh và Công nghệ xây dựng) và Tăng cường năng lực đào tạo, trao đổi công nghệ và hợp tác đào tạo công nghệ về đô thị thông minh, thời gian tới, Học viện AMC tiếp tục tổ chức đào tạo các khóa bồi dưỡng về đô thị thông minh trong khuôn khổ của Dự án VKC. Nhằm góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ hoàn thiện thể chế, pháp luật về phát triển đô thị thông minh đồng thời nâng cao năng lực của các cơ quan hoạch định chính sách, các cấp quản lý tại các địa phương trong thời gian tới.

 

Tạp chí xây dựng và đô thị
Lượt xem: 96  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...