Ngày đăng 15/12/2023 | 03:52 PM

Ký kết hợp tác trong công tác quản lý phát triển đô thị

Lượt xem: 85  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ký kết hợp tác trong công tác quản lý phát triển đô thị

KÝ KẾT HỢP TÁC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Trước những thách thức và tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng cao, các thành phố đã trở thành động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vậy làm thế nào phát triển bao trùm, bền vững đi đôi với đẩy mạnh vai trò của khu vực đô thị, Chính phủ Thụy Sỹ đã thông qua Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) tài trợ không hoàn lại dự án “Tăng cường thể chế và nâng cao năng lực cho phát triển đô thị ở Việt Nam”.

Ngày 15/12/2023, tại Hà Nội diễn ra Lễ Ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa Viện Quản lý phát triển đô thị trực thuộc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị với 3 đơn vị là Viện Chiến lược chuyển đổi số trực thuộc Hội truyền thông số Việt Nam, Viện Kiến trúc Nhiệt đới trực thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Viện nghiên cứu Tăng trưởng xanh thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Đây là một nội dung nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường thể chế và nâng cao năng lực cho phát triển đô thị ở Việt Nam”. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các đơn vị chủ quản và các đơn vị trực tiếp thực hiện ký kết.  

Sau khi trao đổi nội dung hợp tác, các bên thống nhất ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tư vấn về chuyển đổi số trong phát triển đô thị với các điều khoản sau đây:

1. Ký kết hợp tác giữa: Viện Quản lý phát triển đô thị trực thuộc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị với Viện Chiến lược chuyển đổi số trực thuộc Hội truyền thông số Việt Nam:

Mục đích hợp tác:

Hai bên thống nhất thiết lập một quan hệ hợp tác thường xuyên, lâu dài và bền vững trên cơ sở phát huy chức năng của mỗi bên để thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu - triển khai, đào tạo, tư vấn, ứng dụng tri thức tiên tiến về lĩnh vực chuyển đổi số trong phát triển đô thị. Qua việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và những thành tựu nghiên cứu, hai bên mong muốn xây dựng một mối quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số bền vững cho các đô thị Việt Nam.

Nội dung hợp tác cụ thể:

Hai bên sẽ hợp tác trong việc thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, các dự án nghiên cứu, tư vấn trong các lĩnh vực quan tâm chung như sau:

*Hợp tác trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng:

- Phối hợp xây dựng các chương trình, tài liệu và tổ chức đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu về chuyển đổi số trong quản lý phát triển đô thị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp và các nhóm đối tượng khác theo yêu cẩu của thực tiễn.

- Phối hợp xây dựng các chương trình, tài liệu và tổ chức đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu về cấp chứng chỉ quản lý đô thị thông minh.

* Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học

Phối hợp đăng ký, tổ chức nghiên cứu các đề tài cấp Quốc gia, cấp Bộ về chuyển đổi số trong quản lý phát triển đô thị và các lĩnh vực khác theo đề xuất của mỗi bên.

* Hợp tác trong lĩnh vực tư vấn về chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh

- Hợp tác phát triển hoạt động tư vấn trong lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh  theo nhu cầu của thực tiễn các địa phương và doanh nghiệp trong cả nước;

- Tư vấn giải pháp cấp chứng chỉ đạt các tiêu chí về đô thị thông minh của Việt Nam.

* Hợp tác trong phát triển mạng lưới các đối tác, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước về phát triển đô thị thông minh; chuyển đổi số và cấp chứng chỉ đạt các tiêu chí về đô thị thông minh của Việt Nam.

2. Ký kết hợp tác giữa: Viện Quản lý phát triển đô thị trực thuộc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị với Viện Kiến trúc Nhiệt đới trực thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội:

Mục đích hợp tác: Hai bên thống nhất thiết lập một quan hệ hợp tác thường xuyên, lâu dài và bền vững trên cơ sở phát huy chức năng của mỗi bên để thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu - triển khai, đào tạo, tư vấn, ứng dụng tri thức tiên tiến trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc xanh và phát triển đô thị. Qua việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và những thành tựu nghiên cứu, hai bên mong muốn xây dựng một mối quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của các đô thị Việt Nam.

Nội dung hợp tác cụ thể:

Hai bên sẽ hợp tác trong việc thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, các dự án nghiên cứu, tư vấn trong các lĩnh vực quan tâm chung như sau:

* Hợp tác trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng:

- Phối hợp xây dựng các chương trình, tài liệu và tổ chức đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu về Quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị xanh, tiết kiệm năng lượng, ứng phó BĐKH cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp và các nhóm đối tượng khác theo yêu cẩu của thực tiễn.

- Phối hợp xây dựng các chương trình, tài liệu và tổ chức đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu về cấp chứng công trình xanh ở Việt Nam

* Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học

Phối hợp đăng ký, tổ chức nghiên cứu các đề tài cấp Bộ, cấp Tỉnh về quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị xanh, công trình xanh, tiết kiệm năng lượng và các lĩnh vực khác theo đề xuất của mỗi bên.

* Hợp tác trong lĩnh vực tư vấn phát triển đô thị, quy hoạch, kiến trúc

- Hợp tác phát triển hoạt động tư vấn trong lĩnh vực phát triển đô thị, quy hoạch, kiến trúc theo nhu cầu của thực tiễn các địa phương và doanh nghiệp trong cả nước;

- Tư vấn giải pháp phát triển công trình xanh, cấp chứng chỉ công trình xanh ở Việt Nam.

* Hợp tác trong phát triển mạng lưới các đối tác, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước về phát triển đô thị xanh; công trình xanh, tiết kiệm năng lượng và cấp chứng chỉ công trình xanh ở Việt Nam.

3. Ký kết hợp tác giữa: Viện Quản lý phát triển đô thị trực thuộc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị với Viện nghiên cứu Tăng trưởng xanh thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Mục đích hợp tác

Hai bên thống nhất thiết lập một quan hệ hợp tác thường xuyên, lâu dài và bền vững trên cơ sở phát huy chức năng của mỗi bên để thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, triển khai dịch vụ tư vấn, ứng dụng tri thức tiên tiến trong lĩnh vực tăng trưởng xanh và quản lý phát triển đô thị. Qua việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và những thành tựu nghiên cứu, hai bên mong muốn xây dựng một mối quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của các đô thị.

Nội dung hợp tác cụ thể

Hai bên sẽ hợp tác trong việc thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, các dự án nghiên cứu, tư vấn trong các lĩnh vực quan tâm chung như sau:

* Hợp tác trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng:

- Phối hợp xây dựng các chương trình, tài liệu và tổ chức đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu về Quản lý phát triển đô thị gắn với tăng trưởng xanh, ứng phó Biến đổi khí hậu cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp và các nhóm đối tượng khác theo yêu cẩu của thực tiễn.

- Phối hợp xây dựng các chương trình, tài liệu và tổ chức đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu về cấp chứng chỉ thẩm định viên cacbon và cấp tín chỉ cacbon ở Việt Nam.

* Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học

Phối hợp đăng ký, tổ chức nghiên cứu các đề tài cấp Bộ, cấp tỉnh về quản lý phát triển đô thị gắn với tăng trưởng xanh, ứng phó Biến đổi khí hậu và các lĩnh vực khác theo đề xuất của mỗi bên.

* Hợp tác trong lĩnh vực tư vấn phát triển đô thị xanh ở Việt Nam

- Tư vấn trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, thẩm định và cấp tín chỉ cacbon ở Việt Nam;

- Phân tích và đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển đô thị và các hoạt động kinh tế - xã hội liên quan.

- Tư vấn giải pháp tăng trưởng xanh cho đô thị, giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị, quản lý tài nguyên và các giải pháp khác.

* Hợp tác trong phát triển mạng lưới các đối tác, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước về phát triển đô thị gắn với tăng trưởng xanh; phát triển thị trường tín chỉ cacbon.

Việc hợp tác triển khai công việc giữa Viện quản lý phát triển đô thị được dựa trên các nguyên tắc: Tuân thủ luật pháp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các quy định, quy chế liên quan của các cơ quan quản lý chủ quản; Đảm bảo bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi của các bên theo trách nhiệm và công việc được phân công theo đặc thù, ưu thế của mỗi bên; Nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện quản lý phát triển đô thị và 3 đơn vị hợp tác.

Lễ ký kết diễn ra tốt đẹp, các bên đều cam kết triển khai ngay các thỏa thuận hợp tác nhằm thực hiện hiệu quả những nội dung chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng và quản lý đô thị, góp phần phát triển ngành Xây dựng Việt Nam.


Tạp chí xây dựng và đô thị
Lượt xem: 85  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...