Ngày đăng 31/01/2024 | 03:01 PM

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Ngành Xây dựng

Lượt xem: 53  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Ngành Xây dựng

ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH XÂY DỰNG

 

TS.Trần Hữu Hà*

*Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Email: tranhuuha.amc@gmail.com

Năm 2024 - năm bản lề thực hiện các Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước chuẩn bị chuyển mình với những cơ hội mới, sứ mệnh mới, tầm nhìn mới, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị với gần 50 năm kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ của ngành Xây dựng sẽ luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực và tinh thần sáng tạo, tận dụng thời cơ và vượt qua khó khăn, nỗ lực và phấn đấu trong công tác ĐTBD nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành Xây dựng, đáp ứng hội nhập quốc tế sâu rộng.

Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên môn phục vụ công tác nâng cấp đô thị tại huyện Hoài Đức – Hà Nội

TÍCH CỰC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỚI KẾT QUẢ ĐÁNG GHI NHẬN

 Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng có chức năng ĐTBD nguồn nhân lực ngành Xây dựng đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị luôn là địa chỉ hàng đầu. Có thể nói, năm 2023 là một năm nhiều biến động, trong bối cảnh cả nước đối mặt với những khó khăn và thách thức đan xen, hoạt động ĐTBD của ngành Xây dựng phần nào cũng bị ảnh hưởng theo. Bộ Xây dựng đã chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm, đưa ra những chính sách, giải pháp để hỗ trợ cho Học viện hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ được giao. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng sự đồng thuận, ủng hộ, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động, trong năm 2023, Học viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Học viện đã tổ chức ĐTBD được 247 lớp, với 18. 341 học viên. So với kế hoạch đăng ký với Bộ năm 2023 vượt 19% (247/208 lớp) về số lớp, vượt 91% về số học viên (18.341/9.600).

Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương K10-2023

Chú trọng ĐTBD tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống

Công tác ĐTBD chuyên môn cho cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống luôn được Học viện quan tâm và chú trọng hàng đầu. Theo kế hoạch Bộ Xây dựng giao tại Quyết định số 124/QĐ-BXD ngày 01/3/2023 về việc phê duyệt kế hoạch ĐTBD cán bộ công chức viên chức bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước là 18 lớp và 02 Hội thảo. Học viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ ĐTBD với 2.016 học viên. Như vậy, Học viện đã hoàn thành 100% kế hoạch Bộ giao. So với năm 2022 tăng 04 lớp, vượt 25% (20/16 lớp).

Năm 2023 là năm ngành Xây dựng có nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành và triển khai thực hiện, do vậy, Học viện đã chủ động phối hợp với các Cục, Vụ, Viện chức năng của Bộ Xây dựng để tổ chức tập huấn văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi cả nước. Cụ thể, triển khai được 55 lớp với 5.429 học viên. Trong đó tập huấn về văn bản quy phạm pháp luật 21 lớp với 1.803 học viên; Tập huấn các lĩnh vực khác 34 lớp với 3.626 học viên. Nội dung tập huấn liên quan đến Nghị định 35/2023/NĐ-CP; Nghị định 44/2022/NĐ-CP; Nghị định 10/2021/NĐ-CP; Luật Kiến trúc; Luật Xây dựng; các Nghị định, thông tư về quản lý dự án, quản lý chất lượng, quản lý chi phí, hợp đồng, đấu thầu, xử phạt vi phạm hành chính, quản lý đất đai, nhà ở; Quy hoạch kiến trúc; Quản lý trật tự xây dựng và một số chương trình tập huấn khác. Bên cạnh đó, tập huấn theo nguồn ngân sách nhà nước cấp từ các dự án sự nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia triển khai được 27 lớp, với 2.487 học viên, bao gồm các nội dung: Nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững, công tác bảo vệ môi trường có liên quan đến ngành Xây dựng. Điều đó cho thấy Học viện rất chú trọng tới công tác tập huấn và phổ biến các văn bản pháp luật của ngành Xây dựng nhằm tuyên truyền và phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, phục vụ công tác chuyên môn của Ngành tới các địa phương trên cả nước. 

Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản và đấu thầu qua mạng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo làm công tác đấu thầu Bộ Công an

Nắm bắt yêu cầu thực tế, tăng cường phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp

 Dưới góc nhìn của cơ sở đào tạo về nhân lực, nắm bắt nhu cầu thực tế, chủ động khai thác các lớp ngoài ngân sách, đồng thời tăng cường phối hợp với địa phương và doanh nghiệp, tổ chức thành công các khóa ĐTBD trên phạm vi cả nước. Bên cạnh các lớp ĐTBD, tập huấn bằng nguồn ngân sách Bộ Xây dựng giao, Học viện đã triển khai các lớp ngoài ngân sách được 184 lớp với 13.099 học viên. Trong đó chủ yếu là các lớp: ĐTBD cho viên chức các đơn vị sự nghiệp; ĐTBD cho cán bộ công chức viên chức của địa phương; ĐTBD đáp ứng năng lực hoạt động xây dựng và chuyên môn nghiệp vụ khối doanh nghiệp; Tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc; Tập huấn các văn bản pháp luật về Xây dựng, Hội thảo quốc tế và các lớp ngoại ngữ; ĐTBD theo các dự án ODA (SECO và VKC).

Các lớp học được thiết kế dựa trên cơ sở khảo sát thực tiễn tại địa phương, đơn vị, do đó được đánh giá cao với nội dung chuyên sâu và sát thực tế, góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tới các địa phương trên cả nước.

Triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ được thực hiện tốt

Song song với công tác ĐTBD, việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ luôn được chú trọng. Nhiều đề tài/dự án được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao, thực sự có những đóng góp mới về khoa học. Các hội nghị, hội thảo khoa học đều được tổ chức nghiêm túc. Kết quả nghiên cứu khoa học của Học viện là nền tảng vững chắc góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả công tác ĐTBD, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ viên chức của Học viện về mặt lý luận và thực tiễn.

Cụ thể, năm 2023 Học viện đã thực hiện 08 đề tài/ dự án cấp Bộ. Các nhiệm vụ đăng ký và bảo vệ danh mục KHCN triển khai 03 nhiệm vụ. Đề tài cấp cơ sở đã thực hiện được 07 nhiệm vụ. Hoàn thành tập huấn về các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình giảm nghèo bền vững và chương trình môi trường: Học viện đã tổ chức được 27 lớp tại các địa phương.

Bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp tại Cao Bằng

Phát triển đội ngũ giảng viên là lực lượng chủ chốt quyết định đến chất lượng và uy tín của Học viện

  Với truyền thống gần 50 năm hình thành và phát triển đến nay, việc giữ gìn, tiếp tục nâng cao chất lượng, uy tín thương hiệu của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị vẫn luôn được Đảng ủy, Ban giám đốc, đội ngũ cán bộ giảng viên và người lao động chú trọng giữ gìn và phát huy. Đội ngũ giảng viên được Học viện đặc biệt quan tâm vì đây là lực lượng chủ chốt quyết định đến chất lượng và uy tín của Học viện. Hiện Học viện có đội ngũ giảng viên cơ hữu và giảng viên kiêm nhiệm có kiến thức, kỹ năng sư phạm tốt, kinh nghiệm chuyên môn sâu rộng, am hiểu thực tiễn và định hướng tiếp cận đào tạo theo tư duy mới.

Học viện đã khuyến khích, động viên đội ngũ giảng viên tích cực tham gia công tác giảng dạy, đồng thời mời các giảng viên thỉnh giảng, kiêm nhiệm có trình độ, kinh nghiệm tại các cơ quan quản lý Nhà nước, các Viện, Trường, Hội nghề nghiệp tham gia giảng dạy góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu của Học viện; Tổng số giờ giảng dạy của khối giảng viên cơ hữu là 4.888 giờ, so với năm 2022 tăng 51% (4.888/3.225,4 giờ), chiếm khoảng 80% tổng số giờ giảng của toàn Học viện và giờ nghiên cứu khoa học là 3.277 giờ.

Đảng uỷ và lãnh đạo Học viện luôn chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng tích luỹ kiến thức thực tế, với phương châm động viên cả về vật chất và tinh thần để khai thác năng lực giảng dạy của các giảng viên lâu năm, có nhiều kinh nghiệm, khuyến khích tinh thần học tập, nâng cao trình độ của các giảng viên trẻ, coi đây là nền tảng cho sự phát triển bền vững của Học viện. Bên cạnh đội ngũ giảng viên của Học viện, đội ngũ cán bộ giảng dạy kiêm chức đã góp phần quan trọng trong công tác ĐTBD cán bộ của Ngành. Hiện nay, Học viện đã có lực lượng cán bộ giảng dạy kiêm chức là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, giảng viên của các trường Đại học, là lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện trong và ngoài ngành. Đây là những giảng viên có trình độ chuyên môn cao, kiến thức sâu rộng, có nhiều kinh nghiệm trong công tác ĐTBD kiến thức pháp luật ngành Xây dựng.

Bồi dưỡng năng lực quản lý nhà nước về xây dựng tại Cà Mau

Đổi mới chương trình tài liệu là công tác tiến hành thường xuyên, liên tục

Việc đổi mới chương trình, tài liệu, giáo trình là một nhiệm vụ trọng điểm được xác định ngay từ đầu năm, Học viện tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống chương trình, tài liệu hiện có, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch biên soạn, bổ sung, chỉnh sửa và làm mới các chương trình, tài liệu để phù hợp với tình hình thực tế và theo đơn đặt hàng của đối tác. Trong năm 2023, Học viện đã xây dựng được tổng số 15 chương trình mới và chỉnh sửa bổ sung một số chương trình hiện có. Cụ thể các chương trình: ĐTBD chuyên môn nghiệp vụ về phát triển quản lý nhà ở; ĐTBD phổ biến pháp luật về xây dựng, đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản; ĐTBD về mô hình thông tin công trình (BIM); ĐTBD chuyển đổi số trong quản lý xây dựng; Chương trình về đầu tư mua sắm công, bồi dưỡng về quản trị doanh nghiệp; ĐTBD về giải ngân vốn đầu tư công; Bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ BIM trong quản lý quy hoạch; Chương trình về thẩm định dự án đầu tư xây dựng và kỹ năng đọc báo cáo tài chính; BD nâng cao năng lực về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng; BD nâng cao kiến thức, kỹ năng trong quản lý nhà nước về phát triển đô thị, kinh nghiệm làm việc ở những nước tiên tiến; Xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách về phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại gắn với chuyển đổi số; Chương trình các lớp tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam và tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng; BD về quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy đinh pháp luật hiện hành; BD nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ công chức, viên chức tham gia lĩnh vực hợp tác quốc tế ngành Xây dựng.

Có thể nói, đó là những chương trình đào tạo được thiết kế phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Việc đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu, phương pháp đào tạo theo hướng tích cực, đáp ứng yêu cầu của địa phương và các đối tác. Hình thức đào tạo đa dạng, kết hợp cả đào tạo trong nước và nước ngoài sẽ giúp Học viện có hướng đi mới và phát triển lâu dài.

Tăng cường hợp tác quốc tế và triển khai các dự án

Đối với công tác đào tạo hợp tác quốc tế, năm 2023, Học viện vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ với các đối tác như UN-Habitat, FES, IFC, UNIDO, vv… để triển khai các nhiệm vụ có yếu tố nước ngoài, cụ thể như sau: Tổ chức Lễ ký biên bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược giữa Học viện và Diễn đàn đô thị thông minh thế giới (WSCF); Phối hợp với IFC trao đổi về khả năng hợp tác tổ chức đào tạo, tập huấn liên quan đến công trình xanh; Tổ chức các khóa đào tạo về hội nhập quốc tế cho cán bộ trong ngành XD; Tổ chức 05 Hội thảo có yếu tố nước ngoài: Hội thảo “Đánh giá khả năng của các đô thị Việt Nam thực hiện cam kết tại COP26 về phát triển đô thị xanh, đô thị phát thải carbon thấp”; Hội thảo về “Nhà ở xã hội hướng tới phát triển đô thị bền vững”; Hội thảo “Phát triển công trình xanh hướng tới trung hòa carbon”.

Hội nghị Kết nối công nghệ phát triển đô thị và hạ tầng thông minh tại Việt Nam

Đặc biệt, trong năm 2023, Học viện đã phối hợp với các tổ chức quốc tế thực hiện 02 dự án nước ngoài và một số dự án tư vấn trong nước. Cụ thể như sau:

Dự án:Tăng cường thể chế và nâng cao năng lực phát triển đô thị ở Việt Nam(SECO) do Thụy sĩ tài trợ thông qua UN-HABITAT. Trong năm 2023, Dự án đã hoàn thành các nhiệm vụ theo tiến độ: Thực hiện công tác giải ngân theo Quyết định số 527/QĐ-BXD ngày 25/5/20223 của Bộ Xây dựng; Hoàn thành thanh quyết toán các gói thầu GT1,GT2,GT3; Hỗ trợ các nhóm tư vấn thực hiện công tác khảo sát, đánh giá xác định thực trạng thuộc phạm vi triển khai công việc 03 gói thầu tại Bến Tre, Tam kỳ, Hạ Long; Phối hợp tổ chức Hội thảo TOT về quy  hoạch tích hợp, kinh tế đô thị và một số nội dung khác; Trình Bộ XD phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch đấu thầu, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2023. Tổ chức các khóa đào tạo tại Quảng Ninh, Quảng Nam, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bến Tre.

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Thành lập Trung tâm hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng” (VKC) do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ. Trong năm 2023 đã hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng tiến độ: Thành lập Trung tâm Tư vấn VKC tại Học viện; Đang thực hiện phương án lắp đặt trang thiết bị nội thất văn phòng; Lắp đặt trang thiết bị công nghệ thông minh; Khảo sát đề xuất phương án và triển khai mở rộng khu vực thực nghiệm hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (Living Lab); Tiến hành khảo sát đánh giá nhu cầu công nghệ và nhu cầu đào tạo về đô thị thông minh ở Việt Nam; Xây dựng cẩm nang chú giải thuật ngữ đô thị thông minh Việt – Hàn; Xây dựng chương trình tài liệu về đô thị thông minh; Tổ chức 09 khóa đào tạo thí điểm về phát triển đô thị thông minh tại các địa phương; 01 khóa tại Hàn Quốc. Ngoài ra còn có 05 dự án khác về tư vấn đô thị tại An Giang, Vĩnh Long, Đồng Nai, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc.

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2024

Bước sang năm 2024, Học viện triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và phát triển Học viện thích ứng với yêu cầu phát triển mới, trong đó nhiệm vụ ĐTBD cán bộ công chức viên chức ngành Xây dựng được đặt lên hàng đầu. Bám sát chủ trương chính sách của nhà nước, Bộ Xây dựng về công tác ĐTBD cán bộ; tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật mới; phối hợp chặt chẽ với các Cục, Vụ chức năng của Bộ Xây dựng để triển khai các chương trình ĐTBD cho cán bộ, công chức viên chức ngay từ đầu năm 2024. Đặc biệt, trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, với sự phát triển công nghệ nhanh chóng, nhu cầu về lao động có trình độ và kỹ năng cao là một yêu cầu tất yếu. Đây cũng là nội dung về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Xây dựng đáp ứng với thời kỳ mới, hướng đến phát triển bền vững cho các đô thị Việt Nam theo tinh thần của Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 148/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nắm bắt thời cơ đó, Học viện đề ra những giải pháp thiết thực, cụ thể như:

Tập huấn các quy định về quản lý quy hoạch và phát triển đô thị tại Hưng Yên

ĐTBD cho cán bộ công chức, viên chức từ nguồn ngân sách cấp và từ các Đề án, Dự án, bao gồm: Các chương trình ĐTBD cho cán bộ, công chức, viên chức theo nguồn vốn ngân sách nhà nước của Bộ Xây dựng như: Văn hóa công sở, đạo đức công vụ; Công tác tổ chức cán bộ; Quản lý tài chính công; Quản lý và sử dụng tài sản công, đầu tư công; Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực; Kỹ năng chuyển đổi số trong cách mạng công nghệ 4.0; Kỹ năng về phát triển nhà ở xã hội; Kỹ năng về giảm thải khí nhà kính tại các đô thị Việt Nam, vv… Chương trình Tập huấn cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ: Tập huấn về nông thôn mới; Xóa đói giảm nghèo; Công tác bảo vệ môi trường; Quy chuẩn tiêu chuẩn trong lĩnh vực xây dựng,… Các chương trình về quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho cán bộ lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp,…

ĐTBD do Học viện tự khai thác: ĐTBD cho viên chức các đơn vị sự nghiệp (Bao gồm: Trung cấp lý luận chính trị; Lãnh đạo quản lý cấp phòng; BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kiến trúc sư; Thẩm kế viên; chuyên viên; chuyên viên chính,..). ĐTBD cán bộ công chức, viên chức của thành phố Hà Nội; ĐTBD đáp ứng năng lực hoạt động xây dựngchuyên môn nghiệp vụ khối doanh nghiệp; ĐTBD theo nhu cầu của các địa phương trên cả nước.

Tập huấn các VBQPPL mới ban hành: Huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động; Tập huấn Quy chuẩn, tiêu chuẩn; Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường,vv…; Liên kết với các cơ sở đào tạo, các chuyên gia hàng đầu uy tín để mở rộng thị trường nâng cao chất lượng và uy tín đào tạo của Học viện; Phối hợp chặt chẽ với các địa phương doanh nghiệp, các Hội nghề nghiệp, ĐTBD theo yêu cầu.

Nâng cao công tác quản lý chất lượng đào tạo: Tiếp tục duy trì quy định của lớp học; quản lý việc lên lớp của giảng viên; Tổ chức lấy phiếu đánh giá, góp ý công tác đìều phối và chủ nhiệm lớp sau từng tháng.

Nâng cấp các chương trình ĐTBD hiện có của Học viện phù hợp với yêu cầu đối tác. Tăng cường thêm nhiều chương trình, chuyên đề mới phù hợp tình hình thực tiễn đặc biệt trong lĩnh vực phát triển đô thị; quản trị doanh nghiệp. Tập trung hoàn thiện bổ sung, sửa đổi tài liệu giảng dạy khi có văn bản mới ban hành, mặt khác thay mới một số tài liệu đã cũ của Học viện

Tăng cường công tác quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ và môi trường, đi sâu vào các đề tài khoa học có tính ứng dụng cao; nâng cao chất lượng; đảm bảo tiến độ và hiệu quả các đề tài khoa học, dự án cấp Bộ và cấp cơ sở.

Củng cố lại mối quan hệ với các tổ chức trong nước và quốc tế. Tăng cường các chương trình đào tạo theo tài trợ, mở rộng những chương trình mới phù hợp với nhu cầu của Việt Nam; Với phương châm ĐTBD vừa học trong nước và tại nước ngoài để học tập trao đổi kinh nghiệm của nước bạn. Tích cực tìm kiếm các Dự án hợp tác quốc tế mới. Tổ chức Hội thảo trong nước và quốc tế như: Hội thảo xây dựng và đô thị trong nước; Hội thảo xây dựng và đô thị quốc tế; Hội thảo về công tác ĐTBD”,…

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Học viện theo Nghị định 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ; công tác quy hoạch cán bộ; tăng cường bổ sung đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên kiêm nhiệm và chuyên gia. Tiếp tục tăng cường phân cấp giao quyền tự chủ tài chính cho 04 đơn vị; Thực hiện công tác chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật và điều kiện của Học viện.

          Rà soát chỉnh sửa bổ sung hoàn thiện và ban hành các Quy chế, quy định của Học viện đảm bảo hoạt động hiệu quả, nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch phát huy năng lực của các cá nhân, đơn vị.

          Tăng cường tận dụng phát huy tối đa khai thác cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện tốt nhất; tiết kiệm nhất phục vụ các hoạt động quản lý, điều hành, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Học viện; Thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng và quy hoạch tổng thể tại cơ sở phân viện miền Nam theo kế hoạch.

Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông phát triển thương hiệu Học viện: Tiếp tục đăng tải kịp thời các tin, bài, ảnh về các hoạt động của Học viện lên các báo, đài, website trung ương, địa phương và website Học viện. Thực hiện phần mềm quản lý văn bản đi/đến đáp ứng với yêu cầu công nghệ 4.0; Xuất bản đạt chất lượng cao các kỳ Tạp chí Xây dựng và Đô thị.

Hội thảo Nhà ở xã hội - Hướng tới phát triển bền vững

Đẩy mạnh triển khai kế hoạch xây dựng và phát triển Học viện hướng tới kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển

Phát huy thành tích đạt được của năm 2023, tiếp nối truyền thống đào tạo, phát triển thương hiệu Học viện, toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ viên chức Học viện quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt những mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024. Để đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới đòi hỏi sự chủ động, tích cực của cả tập thể lãnh đạo, giảng viên, viên chức và người lao động, Học viện cần tiếp tục thực hiện các mục tiêu, trọng điểm, các địa bàn, đó là định hướng, phương châm hành động của Học viện trong thời gian tới nhằm xây dựng Học viện trở thành đơn vị hàng đầu về ĐTBD nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành Xây dựng đáp ứng hội nhập quốc tế sâu rộng.

Với mục tiêu chất lượng và hiệu quả là mục tiêu chính, Học viện đã xác định một số định hướng trọng tâm như sau: Bám sát chủ trương, chính sách của Nhà nước và kế hoạch của Bộ Xây dựng về công tác ĐTBD cán bộ; Tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật mới; Phối hợp chặt chẽ với các Cục, Vụ chức năng của Bộ Xây dựng để triển khai các chương trình ĐTBD cho cán bộ, công chức viên chức của Bộ. Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị mở rộng thị trường đào tạo đến các địa phương, doanh nghiệp; Tăng cường mối quan hệ với các đối tác truyền thống; Kịp thời động viên khuyến khích các đơn vị, cá nhân đã được giao chỉ tiêu mở lớp ngay từ đầu năm 2024 hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục áp dụng phương pháp giảng dạy vừa trực tiếp (Offline) và trực tuyến (Online) đảm bảo không bị gián đoạn. Phối hợp tích cực với Sở Nội vụ Hà Nội, các địa phương, doanh nghiệp để tham gia đấu thầu triển khai các lớp ĐTBD. Nhân rộng mô hình chương trình với các thành phố trực thuộc Trung ương. Tổ chức các đợt kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Kết hợp với các Tổ chức quốc tế như: UN-Habitat, FES (Đức), PSU, AFD, TILIT, UNIDO, để phối hợp xây dựng triển khai các dự án, đề án và khóa học về hợp tác quốc tế và mời đội ngũ chuyên gia nước ngoài tham gia giảng dạy. Khai thác các dự án SECO, VKC và các dự án tư vấn khác. Phát huy các lợi ích mang lại trong việc nâng cao uy tín, thương hiệu cho Học viện. Đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu, phương pháp đào tạo theo hướng tích cực, đáp ứng yêu cầu của địa phương và các đối tác; về hình thức đào tạo đa dạng kết hợp các hình thức: tập trung, tại chức, dài hạn, ngắn hạn, trong giờ và ngoài giờ; đào tạo trong nước và đào tạo ở nước ngoài. Tập trung xây dựng chương trình mới.

Bên cạnh đó, Học viện cần chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy và học tập tương thích với điều kiện của từng lớp. Tiếp tục giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị. Kiện toàn lại cơ cấu tổ chức nhân sự sao cho phù hợp với vị trí chuyên môn của từng cán bộ viên chức đáp ứng với vị trí việc làm; bổ sung nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên kiêm nhiệm và chuyên gia. Cập nhật, rà soát các quy chế đang thực hiện, kịp thời sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đúng pháp luật, phù hợp với thực tế và kế thừa các quy định nội bộ đặc thù của Học viện. Đặc biệt quy chế quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đánh giá hoạt động của các đơn vị, đảm bảo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nâng cao trách nhiệm vai trò người đứng đầu. Tăng cường kỷ luật kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2024 - hành trình mới sẽ mở ra một tương lai tươi sáng hơn, dù sẽ đầy thách thức, song với những nỗ lực không ngừng, tập trung trí lực, tài lực cũng như sự đồng lòng đoàn kết của tập thể và mỗi cán bộ, viên chức, Học viện sẽ tiếp tục lựa chọn được hướng đi, cách làm đúng đắn để tiếp tục có những thành tích đáng tự hào. Có được kết quả này chính là sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng như sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ủy, sự quyết liệt của lãnh đạo Học viện trong công tác thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung ĐTBD thích ứng trong tình hình mới.

Với nhiệt huyết, trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chăm lo đến đời sống cán bộ, viên chức của Đảng ủy, Lãnh đạo Học viện; sự đồng lòng của cán bộ viên chức trong toàn Học viện thời gian qua là nhân tố quyết định giúp Học viện khắc phục mọi khó khăn, vì mục đích xây dựng Học viện ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững. Những thành công đã qua sẽ trở thành động lực để Học viện tiếp tục cống hiến trong sự nghiệp phát triển chung của Ngành và của đất nước đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của thực tiễn và thời đại hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.

 

Tạp chí xây dựng và đô thị
Lượt xem: 53  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...